Treball d'adaptació al centre interrelacionar-se amb els companys.

Sessions informatives i de formació dels principals programes a treballar.

Introducció a la informació al usuari.

Proves presencials de tot el programa amb avaluació dels participants entre ells.