Curs bàsic de catalogació, seguint la norma de Recursos, Descripció i Accés